דלג למידע על מוצרים
1 מתוך 3

מליץ יושר

מליץ יושר

המוצר להורדה בלבד

מחיר רגיל 45.00 ש''ח
מחיר רגיל מחיר מבצע 45.00 ש''ח
במבצע אזל
מיוחסים להרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע, והדיסק השני הנקרא "רחמים
רבים", ניגונים המיוחסים להמגיד מזלאטשוב זי"ע, הפצירו בנו רבים להמשיך
בעבודת הקודש ולהוציא לאור עוד ניגונים מצדיקי הדורות המונחים באוצרינו הטוב,
באמרם שהיו להם התעוררות והתחזקות מהניגונים, ומרגישים התקשרות באילנא
דחיי הצדיקים שחברו וזמרו ניגונים אלו, ושואפים לדבקה בו יתברך בשירים כאלה
נעתרנו לבקשתם להמשיך בעבודת הקודש להוציא עוד ניגונים מהצדיקים הקודמים
להחיות בהם נפש כל חי.
בדיסק אנו מגישים לפניכם ניגונים המיוחסים להרה"ק מבארדיטשוב זי"ע.
תקותנו אשר חיבורינו זה יביא לישרי לב שמחה, לאלה אשר רגשי קודש בוערים
בלבם וחביבים עליהם דרכי הצדיקים ועבודתם, דבריהם וניגוניהם, בחרנו בשם
"מליץ יושר" על שם עבודתו הקדושה להמליץ ​​טוב על עם ישראל, וכלשון המוציא
לאור של ספרו הקדוש על הזכירות שנדפס בחייו )נעמירוב תקנ"ד(, "כאשר אנחנו
שומעין באזנינו שכל דיבוריו דברי אלהים חיים כל הימים הוא להמליץ ​​טוב על עמו
 
,בית ישראל". וספרו הקדוש של רבינו "קדושת לוי" מלא וגדוש מדיבורי זכות  על בני ישראל,
ובחובת הדיבור בשבח בני ישראל
ניגונים אלו נלקטו ממקורות נאמנים, מנכ"ל רביה"ק מבארדיטשוב זי"ע ומזקני.
'החסידים שקבלו מאבותיהם ורבותיהם, מהם יש אשר כמעט נשכח זכרם, לולי ה'.
 
אנחנו, ומסירים עולמו לשומרים שהמציאו לידינו ניגונים אלו
לכל הפרטים

האלבומים הנמכרים ביותר