Collection: מוצרים

7 products
 • זמירות באידיש - תורה
  מחיר רגיל
  20.00 ש''ח
  מחיר המבצע
  20.00 ש''ח
 • זמירות למוצ''ש באידיש
  מחיר רגיל
  20.00 ש''ח
  מחיר המבצע
  20.00 ש''ח
 • זמירות פסח באידיש - והגדת לבנך
  מחיר רגיל
  20.00 ש''ח
  מחיר המבצע
  20.00 ש''ח
 • זמירות שבת באידיש
  מחיר רגיל
  20.00 ש''ח
  מחיר המבצע
  20.00 ש''ח
 • ניגונו של ר' יצחק 1 - ליהודים היתה אורה
  מחיר רגיל
  20.00 ש''ח
  מחיר המבצע
  20.00 ש''ח
 • ניגונו של ר' יצחק 2 - שמחו בה
  מחיר רגיל
  20.00 ש''ח
  מחיר המבצע
  20.00 ש''ח
 • ניגונו של ר' יצחק 4 - כתר מלוכה
  מחיר רגיל
  20.00 ש''ח
  מחיר המבצע
  20.00 ש''ח